ทภก. ร่วม ททท. ต้อนรับผู้โดยสารสายการบินเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วม ททท. ต้อนรับผู้โดยสารสายการบินเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง ทภก. และการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารสายการบินเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ZH 9009 เนื่องในโอกาสเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เปิดเส้นทางบินตรงเป็นเที่ยวบินประจำจากกวางโจสู่ภูเก็ต ด้วยเครื่องบินแบบ B737-800 จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.