เจดีย์​วัดหลังศาล เกือบเสร็จ​แล้ว
ข่าว ภูเก็ต ข่าวประชาสัมพันธ์ พาเที่ยว วีดีโอ

เจดีย์​วัดหลังศาล เกือบเสร็จ​แล้ว

เจดีย์​วัดหลังศาล เกือบเสร็จ​แล้ว

วัดเจริญสมณกิจ หรือ วัดหลังศาล ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2494 โดยเริ่มจากที่ หลวงอนุภาษ ภูเก็ตการ และ คุณนายหลุยวุ้น ภรรยาได้กราบเรียนให้พระมหาปิ่น ชสิโต เป็นตัวแทนไปนิมนต์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ให้ท่านมาจำพรรษาที่ จ.ภูเก็ต

คราแรกเมื่อมาถึงเมืองภูเก็ตยังไม่มีสำนักปฏิบัติธรรม ท่านจึงได้พักอยู่ที่ค่ายฝรั่ง หน้าสนามไชย (ปัจจุบันคือบ้านพักปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต) ต่อมาเห็นว่ามีที่ดินระหว่างวัดหลังศาลจังหวัด กับเขาโต๊ะแซะ เป็นสถานที่อันเหมาะสมในการเจริญสมณธรรม คณะพุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในตัวท่านหลวงปู่ จึงได้สละทรัพย์รวบรวมทุนกันขอแบ่งซื้อที่ดินจากนายบวร กุลวนิช จำนวน ๘ ไร่ และนายบวรยังได้ถวายที่ดินส่วนที่เหลืออีก 4 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา เพื่อสร้างวัดและตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดเจริญสมณกิจ” (วัดหลังศาล) โบสถ์ของวัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.