การประชุม และให้กำลังใจ ฝึกอบรม ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
ข่าว ภูเก็ต

การประชุม และให้กำลังใจ ฝึกอบรม ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน

วันที่ 15 ก.ย.60 ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจกับพนักงานที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ห้องปฏิบัติงาน รภก.(ปร.) โดยพนักงานกลุ่มนี้ จะเข้าปฏิบัติงานจริงในวันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.