ทต.ราไวย์ ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน บำเพ็ญประโยชน์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะการเก็บขยะทำความสะอาดรอบแหลมพรหมเทพ, หนองน้ำหาดในหาน สนองวาระพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐเป็นอย่างดีนอกจากนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมกันบูรณาการนำเอานโยบายของจังหวัดภูเก็ต ไปขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.