อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ตามโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ตามโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำ ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมว่ายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

สำหรับการโครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก ในครั้งนี้ มีนักกีฬาที่ที่สถิติยอดเยี่ยม รายการว่ายน้ำฟรีสไตล์ 25 เมตร ประเภทชาย ได้แก่ ด.ช.พิษณุ รื่นเริ่งใจ ใช้เวลา 28 วินาที ประเภทหญิง ได้แก่ ด.ญ.ณัฐชยา ทองเปลว ใช้เวลา 35 วินาที ส่วนนักกีฬาที่ทำสถิติยอดเยี่ยม รายการว่ายน้ำเกาะโฟม 25 เมตร ประเภทชาย ได้แก่ ด.ช.ณภัทร สัจจะบุญทวี ใช้เวลา 31 วินาที และประเภทหญิง ได้แก่ ด.ญ.อริณธร์ วิรวัชร์กวิน ใช้เวลา 37 วินาที

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.