พนักงาน ฮิลตัน ภูเก็ต อบรมปฏิบัติ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

พนักงาน ฮิลตัน ภูเก็ต อบรมปฏิบัติ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยทีมแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2560 แก่พนักงานโรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมกับประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ภาคเช้ามีการอบรมเชิงบรรยาย และในภาคบ่ายแบ่งฐานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.