อบจ.ภูเก็ต จัดงานฮิจเราะห์ศักราช 1439
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานฮิจเราะห์ศักราช 1439

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมถนนเทพกระษัตรี-เกาะแก้ว (ข้างโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน ในงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1439” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และมัสยิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วม

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์การเดินทางเผยแผ่ศาสนาของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) รวมถึงเพื่อให้ชาวมุสลิม และประชาชนทั่วไปได้รับทราบบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประวัติและการดำเนินงานทางศาสนาอิสลาม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคมโดยไม่แบ่งแยกศาสนา ตลอดจนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้ห่างไกลและป้องกันยาเสพติด

โดยลักษณะของการจัดงาน มีนิทรรศการประวัติศาสตร์อิสลาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้เรียนรู้และรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ในการเดินทางเผยแผ่ศาสนาอิสลาม และทราบประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) นับตั้งแต่เยาว์วัย มีการบรรยายธรรมทางวิชาการศาสนา โดย อ.สุธรรม บุญมาเลิศ อ.สันติ เสือสมิง อ.กำชัย ใจบูรพัด และนักวิชาการจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม และการมั่นคงอยู่ในธรรม และเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด การจำหน่ายหนังสือที่เกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม จำหน่ายสินค้า และอาหารฮาลาล เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.