อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล

เมี่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดยมี นางนวลจันทร์ สามารถ, นายคำรณ พันธ์ทิพย์, นายประวัติ พิมานพรหม และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต และจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการบทบัญญัติ วิถีมุสลิม มีร้านอาหารฮาลาล จำนวนกว่า 100 ร้าน ร้านอาหารฮาลาล 4 ภาค จำนวน 22 ร้าน รวมถึงร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและสินค้ามุสลิมอีกมากมาย

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ย วด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.