อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล

เมี่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต  และจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวและองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเครือข่าย เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งสามารถผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการสัมมนาวิชาการมาตรฐานสินค้าฮาลาล และการบริการเพื่อการท่องเที่ยว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.