อบจ.ภูเก็ต พิจาณาปรับปรุง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พิจาณาปรับปรุง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560 เพื่อปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ดังกล่าว

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกองกิจการขนส่งได้เสนอโครงการเพื่อของบพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,486,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองพร้อมระบบ งบประมาณ 5,900,000 บาท โครงการซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้ายมือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 4,928,000 บาท และโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 29,288,000 บาท ในการนี้ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2560 ว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร

สำหรับการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง) พร้อมระบบ มีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 จุด 32 กล้อง ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) จำนวน 5 กล้อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 27 กล้อง ความละเอียดกล้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CU) แบบ 6 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวน 1 หน่วย อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ตัว อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 6 ช่องสัญญาณ จำนวน 5 ตัว เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 Kva จำนวน 2 ตัว ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 27U จำนวน 1 ตู้ ระบบสายสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จำนวน 6 ตู้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจุดติดตั้งจะเป็นบริเวณริมหาด บริเวณถนนและลานจอดรถ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบริเวณอาคารมารีน่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.