อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต (อาคารมารีน่า ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการให้บริการบริเวณท่าเทียบเรือฯ ได้แก่ การจัดระเบียบจราจร การจัดระเบียบรถบริการสาธารณะ การกำหนดจุดจอดรถ การปรับปรุงช่องทางเข้า-ออก หรือช่องทางขึ้น-ลงเรือ บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือฯ เพื่อตรวจสอบหรือการแสดงตัวตนของนักท่องเที่ยวขณะขึ้น-ลงเรือ หรือจัดระเบียบอื่นๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุง กำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการจัดระเบียบในพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง หรือปฏิบัติอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาต่างๆ ได้แก่ การกำหนดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) ที่เข้ามารับ-ส่งผู้โดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง สามารถเข้ามารับ-ส่งผู้โดยสารเท่านั้น ห้ามจอดนานเกิน 10 นาที การพิจารณาห้ามนำรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขึ้นสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง รวมถึงพิจารณามาตรการกำหนดความปลอดภัยการใช้ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ขั้นตอนการเข้าใช้ท่าเทียบเรือ กำหนดพื้นที่จุดตรวจสอบนักท่องเที่ยว (Check Point) กำหนดพื้นที่ขึ้น-ลงเรือ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบหรือแสดงตัวตนของนักท่องเที่ยวขณะขึ้น-ลงเรือ การกำหนดให้เรือทุกลำให้เทียบจอดโป๊ะโดยใช้กราบเรือ (ด้านข้างเรือ) เข้าจอดเท่านั้น ห้ามนำส่วนท้ายของเรือเข้าจอดโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในการใช้โป๊ะเทียบเรือ การพิจารณาห้ามมิให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมานั่งดื่มกินบนสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.