อบจ.ภูเก็ต ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกับส่วนกลางในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดใช้เส้นทางปั่นจักรยานและระยะทางที่เคยจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 แต่จะมีการลดระยะทางลงมาจาก 29 กิโลเมตร เหลือ 27 กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้าง

โดยเส้นทางจักรยาน จุดเริ่มต้น จุดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จุดที่ 2 เลี้ยวซ้ายแยกเขารัง ตรงไปถนนปฏิพัทธ์ และถนนเจ้าฟ้าตะวันออก จุดที่ 3 เลี้ยวขวาสามแยกเพื่อเข้าสู่ถนนหลวงพ่อแช่ม จุดที่ 4 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) (จุดพักทำกิจกรรม) เลี้ยวขวาจากวัดไชยธารารามเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก จุดที่ 5 สามแยกวัดนาคาราม เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิรัชหงส์หยก ตรงไปถนนบางกอก เลี้ยวซ้ายแยกถนนบางกอก-พูนพล จุดที่ 6 เข้าสู่ถนนเยาวราช เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนถลาง เลี้ยวขวาเข้าถนนภูเก็ต จุดที่ 7 เลี้ยวซ้ายวงเวียนสุรินทร์ (วงเวียนหอนาฬิกา) สี่แยกบางเหนียว ตรงไปจุดที่ 8 สะพานหิน วนกลับหน้าสวนสาธารณะสะพานหิน วงเวียนสุรินทร์ เข้าสู่ถนนมนตรี ถึงแยกถนนมนตรี-ถนนนริศร เลี้ยวขวาเข้าถนนนริศร ถึงแยกถนนสุรินทร์-ถนนนริศร และเลี้ยวเข้าเส้นชัยจุดที่ 9 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.