อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ร้านค้า ในงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ร้านค้า ในงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ร้านค้า จำนวน 130 ร้าน ที่เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย การปรุงบีไถ่บ๊ากหม้อใหญ่ที่สุดในโลก การแข่งขันการทำยำย่าหนัด และค๊อกเทลสับปะรด การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านของเด็กนักเรียน สาธิตการปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.