ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินให้ โครงการอาหารกลางวัน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินให้ โครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 23 พ.ค.61 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. มอบเงินให้กับ โรงเรียนบ้านไม้ขาว,โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนละ 10,000 บาท และโรงเรียนวัดเมืองใหม่ จำนวน 5,000 บาทสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.