นักศึกษา อาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงาน มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน
ข่าว ภูเก็ต

นักศึกษา อาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงาน มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน” เพื่อร่วมรณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมผ่านการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนให้แก่ผู้หญิงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และรู้เท่าทันถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และจะเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย โดยในครั้งนี้มีน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมงานจำนวน 35 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.