อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวจุฑารัตน์ นิลหัสถ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคุณไอด้า อูเจ๊ะ นายกสมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560” โดยมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ตนายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมส่วนที่ 1 การสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560” (Phuket Andaman Halal Tourism 2017) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเชิญผู้แทนองค์กรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย บริเวณหน้าโรงแรมมีป้ายต้อนรับ ตั้งแต่ทางเข้าประตูทางเข้าโรงแรมมีการจัดตกแต่ง ซุ้มประตูทางเข้างาน การจัดแสดงนิทรรศการในห้องแววราไวย์ ห้องเจรจาธุรกิจ สัมมนาวิชาการ เพื่อแสดงศักยภาพกิจกรรมด้านธุรกิจและการค้าฮาลาล โดยจะเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกบูธ เช่น สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ธนาคารอิสลาม โรงแรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และสินค้าที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล

สำหรับวิทยากรในการปาฐกถา ได้รับเกียรติจาก อ.ไพศาล พรหมยงค์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้เกียรติร่วมเสวนา ไม่ว่าจะเป็น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สมาพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน

กิจกรรมส่วนที่ 2 เป็นการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2017” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ เวทีกลางสะพานหิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า “สำหรับบริเวณงานจะมีการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ การออกร้านอาหารมุสลิมกว่า 80 ร้าน กิจกรรมบนเวที การขับร้องอะนาซีด การแสดงของเยาวชน ในปีนี้ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เชิญสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์กับการผลิตอาหารฮาลาล สาธิตการทดลองการวิเคราะห์อาหารอย่างง่ายๆ ตามแนวทาง “ฮาลาล พัฒนาชีวิตแบบยั่งยืน” การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต (Halal Route)

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเชิญชวนเที่ยวชมงานในเขตชุมชนมุสลิมทั่วจังหวัดภูเก็ต คาดว่ามีจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมงานกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.