โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อัญเชิญครุฑพระราชทาน
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อัญเชิญครุฑพระราชทาน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารส่วนหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญครุฑตราตั้งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นประดิษฐานเหนืออาคาร โดยมีคณะผู้บริหารในเครือฯ พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ คณะสื่อมวลชน และบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นับเป็นความภาคภูมิใจอันหาที่เปรียบมิได้ ทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร ในอันที่จะประกอบคุณงามความดีและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สืบไป

อนึ่ง “ครุฑ” ถือเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ ดังที่ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ประจำแผ่นดิน ประจำราชวงศ์ และประจำรัชกาล นอกจากนี้ตราตั้งครุฑ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานแก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ทรงใช้สอยในกิจการราชสำนัก ในรัชสมัยต่อๆ มาได้ขยายขอบเขตการพระราชทานตราตั้งแก่บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ประกอบธุรกิจกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในประเทศ สำหรับบริษัท ห้าง ร้านที่ได้รับพระราชทานตราตั้งนั้น เปรียบเป็นเอกสารรับรองว่า มีการประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีกิจการหลักฐานมั่นคงเป็นที่เชื่อถือแก่มหาชน และเคยมีส่วนทำการค้าติดต่อกับราชสำนักด้วยความจงรักภักดี

“ครุฑพระราชทาน” ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีขนาด กว้าง 5 เมตร สูง 4.5 เมตร และหนัก 700 กิโลกรัม ขึ้นประดิษฐานบนอาคารทรงชิโน-โคโลเนียล (Sino-Colonial) ที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอาคารให้เข้ากับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.