ทต.ราไวย์ ฝึกอบรมประชาชน ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ฝึกอบรมประชาชน ป้องกันและระงับอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมโดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดให้มีการวางแผนการจัดการบริหารภัยพิบัติต่างๆ และประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ประสบการณ์เพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งความสัมพันธ์อันดีงานระหว่างหน่วยงานและประชาชน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.