ทภก.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย นโยบายวันพุธ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย นโยบายวันพุธ

วันที่ 9 ม.ค.62 ทภก.จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่พนักงานและลูกจ้างฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการออกกำลังทุกวันพุธ ของรัฐบาลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน และลูกจ้างของ ทภก. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง เสริมสร้างบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นไปประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพยืติด โดยมี ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. เป็นผู้ปล่อยแถวการออกกำลังกาย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.