อบจ.ภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้โอวาทและมอบธง อบจ.ภูเก็ต ให้แก่นักกีฬา พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้ฝึกสอน เข้าร่วมเป็นเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2561 โดยมีนางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในระดับภาค แม้ว่าจะต้องแข่งขันกับคนเก่งอีกหลายคน แต่จะเป็นโอกาสสำคัญที่นักฬาทุกคนจะได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองออกมา และให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา ขอให้ใช้กีฬาในการนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและองค์กร

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งนักฬาเข้าร่วมแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฑา, ฟุตซอล, วอลเลย์บอลชายหาด, เทเบิลเทนนิส, เปตอง, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน, หมากรุกไทยและหมากฮอสไทย โดยแบ่งเป็นนักกีฬา 220 คน และผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 283 คน

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.