ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เชือก
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เชือก

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุเมือง รอก.ฝดภ.ทภก. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เชือก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(Rope Rescue) เบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานและลูกจ้าง ฝดภ.ทภก. ที่ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารที่มี ความสูงมากๆ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร โดยจัดการฝึกอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 61 ณ อาคารจอดรถยนต์ 6 ชั้น ทภก. และอาคารสำนักงาน ทภก. และเมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 15.30 น. นายจรูญ นาคทองแก้ว

ผอก.ฝดภ.ทภก. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมมอบ ประกาศนียบัตร ให้กับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ฝดภ.ทภก. ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.