อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกาะพยาม จังหวัดระนอง
ข่าว ภูเก็ต

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกาะพยาม จังหวัดระนอง

ทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ สถานีอนามัยบ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม จังหวัดระนอง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การช่วยฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำเกาะช้าง เพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์ ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกัน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.