โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ต โดยตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) กำหนดให้ท่าอากาศยานระหว่างประเทศต้องดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน เพื่อใช้เป็นขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานในการเตรียมการควบคุม และสั่งการแก้ไขกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในเขตความรับผิดชอบ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของท่าอากาศยาน โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ท่าอากาศยาน และชุมชนโดยรอบบริเวณท่าอากาศยาน ในการช่วยเหลือสนับสนุนท่าอากาศยาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความร้ายแรง รักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร อากาศยาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนฉุกเฉินต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยจัดการสัมมนา ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.