เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ วิจักรขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิตเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในโครงการดังกล่าว โดยมี คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำวิชิต ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะคุณครูเข้าร่วม

ซึ่งในโครงการดังกล่าวทางเทศบาลตำบลวิชิตเร่งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น และฝึกซ้อมเพื่อรับมือเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.