อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน
ข่าว ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามโครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart Project ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้แนวคิด กู้ภัยตัวน้อย – เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และมีความรู้ที่ถูกต้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.