ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการปฐมพยาบาล ณ ทภก.
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการปฐมพยาบาล ณ ทภก.

วันที่ 13 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการปฐมพยาบาล” ณ ทภก. เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เพื่อให้สามารถนำหลักการปฐมพยาบาลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์จริง จัดการฝึกอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.61 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.