อบจ.ภูเก็ต อบรม หลักสูตร เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต อบรม หลักสูตร เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายชิตชนก แสงรัตน์ ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวมยุรี วัฒนชาติ เป็นวิทยาการบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ส่วนหนึ่ง ซึ่งนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เป็นพนักงานด้านการบริการ ในสถานบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีสำหรับพนักงานด้านการบริการ ในการให้การบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ขอสนับสนุน”

นายชิตชนก แสงรัตน์ ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.