โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก อบรมครู
ข่าว ภูเก็ต

โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก อบรมครู

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2560 อบรมครูผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกายสไตล์คนภูเก็ต แบบฉบับครูฮาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้นำออกกำลังกาย จากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม อสม. และเครือข่ายสถานศึกษาจากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 110 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 5 ภารกิจ เพื่อพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ การประชุมพัฒนาเครือข่าย การอบรมพัฒนาแกนนำครูผู้นำ การสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การเยี่ยมอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกระดับ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพเครือข่ายครูผู้นำออกกำลังกาย ที่ได้จัดอบรม เมื่อวันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย. ให้มีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง การออกกำลังกายสไตล์คนภูเก็ต แบบฉบับครูฮาน โดยใช้เพลงภูเก็ต ให้ทุกเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ เป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วยเสริมพลังขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วันชัย ผลดี และคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด๊านซ์ ซุมบ้า การเต้นรำ และเป็นวิททยากรพิเศษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฟิตเนส โรงแรม ฯลฯ

นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของคนภูเก็ต ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554 ปีนี้เป็นปีที่ 7 และปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ รู้สึกชื่นชมยินดีที่ทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโครงการมาโดยตลอด มีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกปฏิบัติ ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแนะนำให้แก่สมาชิกในชมรม และสามารถรวมกลุ่มเครือข่ายชมรมทั้งจังหวัด หนุนเสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพให้คนภูเก็ตแข็งแรง เป็นที่ประจักษ์มาแล้วหลายกิจกรรม การจัดอบรมครั้งนี้จะช่วยต่อยอดจากการอบรม Line Dance โดยใช้เพลงของจังหวัดภูเก็ต สร้างสรรค์สีสัน เป็นการออกกำลังกายสไตล์คนภูเก็ต และเป็นเอกลักษณ์ของคนภูเก็ต”

นายประสิทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า “ทีมวิทยากร อ.วันชัย ผลดี และคณะ เป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญมาก ขอให้ทุกท่านใช้เวลา 2 วัน เรียนรู้จากอาจารย์ให้เต็มที่ และนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรม ชุมชน ผมขอให้การจัดอบรมครั้งนี้ ได้จุดประกายให้ท่านมีพลังจะเป็นครูผู้นำตลอดไป พร้อมทั้งจะขอเป็นกำลังใจ และมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพของทุกคน ขอให้พวกเราได้รวมใจมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.