อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีประเด็นหารือและข้อเสนอที่สำคัญ ได้แก่ กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองปากบางและปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงประเด็นหารือหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ที่เสนอให้มีการจัดตั้งกฏหมายท้องถิ่นเพื่อให้สัมปทานเอกชน ในเรื่อง Wrist band ที่ใช้ติดตามตัวนักท่องเที่ยวทางทะเล ขอให้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เพื่อยกระดับท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเสนอว่าภูเก็ตมีท่าเรือยอร์ชที่เพียงพอแล้วไม่ควรจะเปิดแห่งใหม่ในอนาคต ด้วยจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนโครงการศึกษาตลาดและความพร้อมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในฐานะพลเมืองจุดหมายปลายทาง : Phuket MICE Destination (ประชารัฐ D3) เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.