อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครราชสีมา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้บริหาร คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 42 ท่าน นำโดย นายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ รองปลัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อมาศึกษาดูงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.