อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ พลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย สะพานหิน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรืออย่างเอนกอนันต์ ทรงได้รับความเคารพในหมู่ทหารเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งกองทัพเรือได้ประกาศขนานนามพระองค์ท่านว่าเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็น “วันอาภากร” ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ กองทัพเรือจึงกำหนดให้มีการจัดงานวันอาภากรเป็นประจำทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.