อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ อบจ.กระบี่ ดูงานบริหารท่าเทียบเรือ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ อบจ.กระบี่ ดูงานบริหารท่าเทียบเรือ

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบบาย นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1 นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นำโดย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน และนายสิทธิชัย กิตติธรกุล รองนายก อบจ.กระบี่ พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.กระบี่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.