ห่วงใยสุขภาพชุมชน หมู่ 6 ต.เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ห่วงใยสุขภาพชุมชน หมู่ 6 ต.เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 พ.ค.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจหูฟรีแก่ชุมชนบ้านแหลมทราย ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบิน พร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนายแพทย์สุธารักษ์ ปรัชญาภรณ์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.