อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดสำนักงานหอการค้า จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดสำนักงานหอการค้า จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้า และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 34 ปี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2509 และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนหอการค้าจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เศรษฐกิจ การบริการ และการประกอบอาชีพอิสระในเขตจังหวัดภูเก็ต รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณสงเคราะห์ และไม่ประกอบกิจการค้าหรือไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น ให้หอการค้าสามารถถือตราสารหนี้หรือเข้าหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หอการค้าได้มีการพัฒนาองค์กรหอการค้าให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และผู้ประกอบการ SMEs ภายในจังหวัด ตลอดจนทำหน้าที่ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ร่วมกับภาคราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการเป็นสมาชิกหอการค้าปัจจุบันมี 622 ราย

หอการค้าได้ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต เช่น ถนนตัดใหม่บายพาส-สนามบินมูลค่า 11,000 ล้านบาท รถไฟฟ้ารางเบา อุโมงค์ป่าตอง ถนนเส้น 4027 ป่าคลอก-เมืองใหม่ เป็น 4 เลนทั้งหมด เส้นถนนหลวงปู่สุภาจากฉลองไปป่าตอง และยังมีการขยายสนามบินอีกจากของเดิมหลุมจอด 12 หลุม เป็นหลุมจอด 40 หลุม และอนาคตสนามบินจะขยายเพิ่มอีก จากปัจจุบันรับได้ 18 ล้านคน เป็น 25 ล้านคน ไฟฟ้าขยายจาก 480 เมกะวัตต์ เป็น 800 เมกะวัตต์ ในปีหน้า 2561 และ 200 เมกะวัตต์ ในปี 2563 ส่วนน้ำประปา กำลังสร้างอ่างกระทะที่ตำบลฉลอง เมื่อเสร็จจะมีน้ำใช้เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนได้มากขึ้น โดยไม่ทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนงบกลุ่มจังหวัดปี 2560 ประมาณ 2,000 ล้านบาท ให้กับจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ภูเก็ตยังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหลักการ คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมีสามมิติ ภูเก็ตอยู่ในมิติที่สาม ได้เน้นภาคการบริการให้มีมูลค่ามากขึ้น สร้างความได้เปรียบ โดยความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมจะนำมาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ ภูเก็ตถือเป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศ มีเป้าหมายที่ต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ เป็นภารกิจของหอการค้าที่ต้องผลักดันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่สู้คู่แข่งขัน โดยเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยคุณภาพที่ดี สร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยว เพื่อบอกต่อและมาเที่ยวซ้ำ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.