ประชุมจัดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต – หยวนเซียว
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมจัดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต – หยวนเซียว

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ตหรือ “หยวนเซียว” เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางสาว สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ตหรือ “หยวนเซียว” ประจำปี 2561ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 โดยจะมีการจัดกิจกรรมประกวดโคมไฟเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้ร่วมจัดทำโคมไฟเพื่อมาประกวด จะเน้นให้นำวัสดุในท้องถิ่นมาจัดทำเป็นโคมไฟ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต ซึ่งจะไม่ปิดกั้นเรื่องราวของจินตนาการรูปแบบของโคมไฟ สามารถที่จะสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆ ได้ อาทิ รูปปลา, สับปะรด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง โดยมอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 2 มีนาคม จะเป็นกิจกรรมการเฉลิมฉลองจัดขบวนแห่โคมไฟโดยกำหนดให้เด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจนำโคมไฟที่ตนเองผลิตมาร่วมในขบวนแห่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับ เทศกาลหยวนเซียว (โคมไฟ) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีนนี้ได้มีมากว่า 2,000 ปี โดยตามปฏิทินทางจันทรคติของจีน จะนับเอาวันที่พระอาทิตย์ โลกและพระจันทร์มาอยู่ในระนาบเดียวกันเป็นวันแรกของปี หรือขึ้นหนึ่ง 1 ค่ำเดือนอ้าย ซึ่งในสมัยโบราณจะเรียกเดือนอ้ายว่า “หยวน” ส่วนคำว่า “เซียว” หมายถึงกลางคืน เทศกาลนี้จึงหมายถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปี (วันตรุษจีนคือวันปีใหม่ของจีน)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.