ทต. ราไวย์ อบรมระเบียบวินัยจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ข่าว ภูเก็ต

ทต. ราไวย์ อบรมระเบียบวินัยจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. ที่โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ได้จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี้ โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ สมาชิก อสม. คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.