ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561

วันที่ 19 พ.ย.61 ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี เป็นผู้แทน ผภก. เข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) ภายใต้หัวข้อ “ส้วมครบวงจร…เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ” (When Nature Calls) พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานีขนส่งทางอากาศ โดยมี นพ.ธวัช สุนทรา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งการสรรหา สุดยอดส้วมแห่งปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณเจ้าของส้วมสาธารณะที่ได้พัฒนาส้วมสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.