รพ.กรุงเทพภูเก็ต เดินหน้าดูแลสุขภาพผู้สูงวัย สร้างชุมชนสุขภาพดี
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต เดินหน้าดูแลสุขภาพผู้สูงวัย สร้างชุมชนสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในงาน “สุขวัฒน์ – สุขกันเถอะเรา” ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวบัตรสุขวัฒน์ – บัตรสิทธิประโยชน์นำสุขภาพดีสู่ชีวิตสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

แพทย์หญิงลลิตา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “บัตรสุขวัฒน์ เป็นการจัดตั้งชุมชนสุขภาพดีสำหรับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเข้ารับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เมื่อเข้ารับบริการกับองค์กรพันธมิตรของโรงพยาบาล เพราะจากการศึกษาข้อมูลทางสถิติประชากรไทยจากองค์กรต่างๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กร Help Age International พบว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ที่ผ่านมา และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเร็วที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และคาดว่าในปี พ.ศ.2583 จะมีประชากรผู้สูงวัยมากถึง 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด”

แพทย์หญิงลลิตา กล่าวต่อไปว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยให้ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงถือเป็นพันธกิจหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในฐานะเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยตระหนักดีว่าผู้สูงวัย คือ บุคคลที่มีคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด และภูมิ-ปัญญาที่ล้ำค่าให้คนรุ่นหลัง อันจะกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป การจัดงานในวันนี้จึงถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติในผู้สูงวัย การให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย โดย นายแพทย์ สุเทพ พิหาร การให้ความรู้เรื่องการปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยดร.กภ.จตุพร วงศ์สาธิตกุล การแสดงลีลาศ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงวัย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึง”

“สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ทางสมาชิกจะได้รับนั้น ประกอบด้วยสองส่วนที่สำคัญ คือ สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สมาชิกจะได้รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วย ค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยใน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงวัย การรับความรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางสื่อสังคม (Line@) รวมถึงการได้รับบริการรูปแบบพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรสุขวัฒน์ (Fast Track Service) ที่มีการออกแบบขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการที่เหมาะสมและรวดเร็วเพียงแสดงบัตรสมาชิกเท่านั้น และในส่วนที่สองคือสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับส่วนลด หรือบริการพิเศษเพิ่มเติมเมื่อเข้ารับบริการกับองค์กรพันธมิตรด้านสุขภาพ อาทิ โรงแรม สปา สปอร์ต คลับ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และร้านอาหาร” แพทย์หญิงลลิตา กล่าวเสริม

ผู้ที่สนใจต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชุมชนสุขภาพดี “บัตรสุขวัฒน์” สามารถสมัครได้ที่ จุดบริการบัตรสุขวัฒน์ ณ ชั้น 1 ตรงข้ามแผนกผู้ป่วยนอก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.