กิจกรรมห่วงใยสุขภาพชุมชน หมู่ 1 ต.ไม้ขาว
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมห่วงใยสุขภาพชุมชน หมู่ 1 ต.ไม้ขาว

วันที่ 27 พ.ค.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญไพศาล บุญสพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่ชุมชุนบ้านหมากปรกซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบิน พร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนายแพทย์ สุธารักษ์ ปรัชญาภรณ์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.