ท่าอากาศยานภูเก็ต ห่วงใยสุขภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ห่วงใยสุขภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย

วันที่ 22 ก.ค.61 ทภก. จัดโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โดยมี นายสมศักดิ์ เกตุเมือง รอก.ฝดภ.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. มอบของที่ระลึกให้แก่ น.ส.เปี่ยมปกาสุข ไกรนรา ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทราย โดยได้รับรับเกียรติจาก นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.เทพกระษัตรี และ นายสันติ ศรีรัตน์ อิหม่ามมัสยิดบ้านแหลมทราย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่คนในชุมชนบ้านแหลมทราย ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทภก. พร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพโดย พญ.กมลวัน ลิ่มสกุล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รพ.ป่าตองภูเก็ต เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.