ทต.ฉลอง สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยภายในงานนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบมะพร้าวน้ำหอมแก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีการบรรยายเรื่องการปลูกและการดูแลรักษามะพร้าวน้ำหอมโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต จากนั้นจะมีการฝึกอบรมภาคสนาม เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการปลูกและดูแลรักษามะพร้าวน้ำหอมได้ดียิ่งขึ้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.