ทต. วิชิต จัดโครงการมหกรรมสินค้าเกษตร (เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2)
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิต จัดโครงการมหกรรมสินค้าเกษตร (เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 18:30 น. ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการมหกรรมสินค้าเกษตร (เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลผลิตและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายศุกดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในโครงการมหกรรมสินค้าเกษตร (เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2) มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกินเหนียวเรียน กิจกรรมแข่งขันกินแตงโม กิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน กิจรรมตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญวง L.ก.ฮ. ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ก.ค. 2561 โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมไม่ซ้ำกัน และมีการแสดงจากศิลปินรับเชิญอีกมากมาย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.