เปิดโครงการสัมมนา ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.
ข่าว ภูเก็ต

เปิดโครงการสัมมนา ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.

วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. เป็นผู้แทน ทภก. เปิดโครงการสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจัดการสัมมนาให้กับ พนักงานและลูกจ้าง ทภก.,บริษัทสายการบิน,ผู้ประกอบการ,หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก. และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ซึ่งจัดการสัมมนาขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.61 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธารา จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.