สัมมนา แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดี
ข่าว ภูเก็ต

สัมมนา แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดี

ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำโดย นักกายภาพบำบัด และนักกำหนดอาหาร จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Nutrition & Office Syndrome Training” แก่พนักงานโรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต เพื่อให้พนักงานของทางโรงแรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและมีแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดี และการปฎิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศ ซินโดรม ณ โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.