ประชุม ศึกษาการจัดทำแก้มลิง ปลายแหลมสะพานหิน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ศึกษาการจัดทำแก้มลิง ปลายแหลมสะพานหิน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณปลายแหลมสะพานหินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองภูเก็ต และใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในอนาคต ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณปลายแหลมสะพานหิน แนวทางขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในแนวเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ ทางคณะกรรมการได้มีการวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และวัดแนวเขตในการประชุมครั้งต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.