ทต.ราไวย์จัดโครงการ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์จัดโครงการ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นำข้าราชการในพื้นที่ เทศบาลตำบลราไวย์ และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และสถานีตำรวจภูธรฉลอง ร่วมกันจัดอบรม ระเบียบวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อปลุกจิตสำนึก รวมทั้งสร้างวินัยการขับขี่แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ และได้เชิญชวนหน่วยงานทางธุรกิจที่ประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมอบรมและส่งพนักงานของบริษัท ฯ ร่วมอบรมพร้อมกันกับประชาชนในพื้นที่

โดยงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๕๗) ที่ศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ขึ้น เพราะว่าทางเทศบาลตำบลราไวย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องการช่วยกัน ร่วมมือกัน จัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รวมทั้งสร้างวินัย ในการขับขี่แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามระเบียบกฎจราจร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมอีกด้วย

การอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน มารยาทการขับขี่รถอย่างปลอดภัย อีกทั้งได้มีการสอนเทเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นประจำทุกวัน ให้หันมาสวมหมวกนิรภัย อยู่เป็นประจำ และตัวแทนจากทางสถานีตำรวจภูธรฉลอง นอกจากนี้ ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และบทลงโทษ ตลอดจนเครื่องหมายจราจร รวมถึงมารยาทในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่อไปยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และบทลงโทษ อย่างถูกต้องและเข้าใจ

งานปิดลงโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นำขบวนผู้เข้าอบรม ร่วมกันขี่มอเตอร์ไซด์ พร้อมใส่หมวกนิรภัย เป็นการแสดงร่มกันกับประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม ว่า เราจะมีจิตสำนึก และระเบียบวินัย ในการขับขี่รถบบนท้องถนน และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามระเบียบกฎจราจร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมขบวนขับขี่มอเตอร์ไซด์ ราวมกับท่าน นายก เสมือนหนึ่งเป็นการทำสัญญาว่าต่อไปนี้ ทุกคนมีหน้าที่ ใช้รถใช้ถนนตามที่กฎหมายบังคับและจะสวม หมวกนิรภัย ก่อนออกรถนั่นเอง งานดังกล่าวทางเทศบาล ฯ จัดขึ้นปีละครั้ง โดยใช้งบแระมาณจากทางเทศบาล และผู้ร่วมสนับสนุนทั้งหลาย ที่ได้รับเกียรติบัตร ขอบคุณในความมีน้ำใจกับประชาชนทุกคนในพื้นที่นั่นเอง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.