อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย จังหวัดภูเก็ต 2561 “มนต์รักทุ่งนาหลวง สืบสานประเพณีสงกรานต์” ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

การจัดงานสงกรานต์วิถีไทย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน โดยมีความสำคัญคือ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อให้มีความสุขในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย และมีการสาดน้ำแบบไทย เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน นอกจากนี้ การจัดงาน ณ สถานที่แห่งนื้ ถือเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูก็ต โดยการเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลางเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.