ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายฤาษิต สุดตันตาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก” ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดการแข่งขัน “อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 2 รายการ 2 ห้วงเวลา คือ การแข่งขัน บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทบาสเกตบอล 3×3 รุ่นนักเรียน) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2562 และการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2562 (สโมสรบาสเกตบอลชาย รุ่นประชาชน ชาย) ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2562 ซึ่งในวันนี้ได้เชิญโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2561 (บาสเกตบอล 3×3 รุ่นนักเรียน) ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขัน บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทบาสเกตบอล 3×3 รุ่นนักเรียน) จะต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปัจจุบัน ได้แก่ รุ่นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 11 ปี (ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 13 ปี (ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2544) และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 17 ปี (ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2544)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.