สกสว. จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขง
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โครงการวิจัย “การปรับตัวด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขง” ณ ชุมชนบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอโขงเจียม เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานพัฒนาสังคม จ.อุบลราชธานี รวมถึงชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 70 คน

ภายในงานวันนี้มีการจัดแสดงผลงานวิจัย เช่น การเพิ่มมูลค่าตำรับอาหารพาข้าวผู้ไท, กระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าการตลาดข้าวอินทรีย์ และโครงการอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยงานวิจัยทั้งหมดนี้เป็นวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เกิดจากความต้องการของชาวบ้าน หลังจากที่ประสบปัญหาจากภาวะน้ำในแม่น้ำโขงแห้งขอด ไม่เป็นไปตามฤดูกาล และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงไป พวกเขาจึงรวมกลุ่มกันโดยนำเอากระบวนการวิจัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้หลังจากการประชุมยังมีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่นยืน แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิต เพื่อร่วมกันหาทางออกวิกฤตลุ่มน้ำโขง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.