อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต ณ ที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต คณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ต พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน บุคคลสำคัญในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่ที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองภูเก็ต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ศาลปกครองภูเก็ต เป็นศาลปกครองชั้นต้นในภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นในลำดับที่ 13 นับแต่ได้มีการเปิดทำการศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา ต่อมามีการจัดตั้งศาลปกครองขั้นต้นในภูมิภาคตามลำดับ รวม 12 แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี ศาลปกครองนครสวรรค์ และล่าสุดศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยศาลปกครองภูเก็ต มีเขตอำนาจพิจารณาคดีตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

สถานที่ทำการของศาลปกครองภูเก็ต ก่อสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) เนื้อที่ 19 ไร่ 83 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำหรับศาลปกครองภูเก็ต ท่านประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 โดยตัวอาคารศาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนีโอคลาสสิก ความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 14,200 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพิจารณาคดี จำนวน 4 ห้อง ห้องไต่สวน จำนวน 4 ห้อง ห้องทำงานตุลาการ ห้องประชุม และส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะตุลาการและเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองภูเก็ต และนอกจากพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวแล้ว อาคารศาลปกครองภูเก็ตยังเป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรม อันสืบเนื่องมาจากคดีพิพาทในทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมากจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมตามหลักนิติรัฐอันเป็นเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลปกครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.